欢迎大家一起学习中文

ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด ฝึกฝนวันละนิดความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินฝัน

หนี ห่าว 你好 ni3 hao3

ประโยคที่คนไทยส่วนใหญ่มักจะทราบดีอยู่แล้วว่า เป็นคำทักทายในภาษาจีน ที่แปลว่า สวัสดี นั่นเอง

คำว่า หนี ห่าว จะใช้เป็นการทั่วไป และสามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกโอกาส ทุกช่วงเวลา ซึ่งความหมายโดยตรงของคำนี้แปลว่า คุณสบายดี (มั้ย?) นั่นเอง
และคำนี้แบ่งออกเป็นสองคำ คือ หนี่ และ ห่าว

คำว่า หนี่ 你 ni3 คำนี้แปลว่า คุณ เธอ ทั่น ซึ่งก็คือ You ในภาษาอังกฤษนั่นเอง
ตัวต่อมาคือ ห่าว 好 hao3 คำนี้แปลว่า ดี หรือ ในภาษาอังกฤษ
เมื่อนำสองคำมารวมกันก็จะได้ความหมายว่า คุณ ดี ก็คือ คุณสบายดี หรือ คุณสบายดีไหม นั่นเอง
ถ้าจะให้ได้ความหมายจริงๆ ตามหลักภาษาจีน ถ้าจะพูดว่าคุณสบายดีไหม จะต้องพูดเต็มๆ ว่า หนี ห่าว มา ? 你好吗? ni3 hao3 ma? ตัวคำว่า มา ต่อท้ายตัวนี้จะทำหน้าที่ ทำให้ประโยคเป็นลักษณะคำถาม เหมือนกับภาษาไทยที่เราใช้คำว่าว่า มั้ย , หรือไม่ ต่อท้ายนั่นเอง

แต่นอกเหนือจากคำว่า สวัสดี แล้วในภาษาจีนก็ยังมีวิธีพูดทักทายอีกหลายแบบ เหมือนกับคนไทย เวลาเจอหน้ากันก็จะี่มีการทักทายตามช่วงเวลา เช่น อรุณสวัส ราตรีสวัส เป็นต้น ซึ่งในภาษาจีนก็เหมือนกันดังนี้

เจ่า อัน 早安 zao3 an1 อรุณสวัส ใช้ทักทายตอนเช้าแปลว่าสวัสดีตอนเช้า คนจีนส่วนมากจะใช้คำนี้ทักทายคนที่พบปะกันในตอนเช้า และบางครั้งหากเป็นเพื่อนหรือคนที่เราสนิทสนม เขาก็มักจะพูดสั้นๆ ว่า เจ่า เฉยๆก็ได้ ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความสนิทสม และเมื่อมีคนมาทักเราว่า เจ่าอัน 早安 เราก็จะตอบเขากลับไปว่า เจ่าอัน 早安 เช่นกัน หรืออาจจะตอบว่า เจ่า เฉยๆก็ได้หากคนที่ทักทายเราเป็นเพื่อน คนสนิท หรือคนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นต้น

อู่ อัน (หวู่ อัน) 午安 wu3 an1 สวัสดีตอนบ่าย ใช้ทักทายเวลาตั้งแต่เที่ยงวันถึงตอนบ่าย แต่ช่วงตอนสายๆ ถึงเที่ยงคนส่วนมากมักจะทักทายกันว่า หนีห่าว เสียมากกว่า

หว่าน อัน 晚安 wan3 an1 ราตรีสวัส ใช้ทักทายตอนกลางคืน ซึ่งก็เหมือนภาษาไทยที่มักจะใช้ในความหมายในการร่ำลา มากกว่าเป็นการทักทาย เช่นกัน เมื่อมีคนพูดราตรีสวัสกับเรา เราก็ตอบกลับไปว่า ราตรีสวัส เช่นนั้นเช่นกัน แล้วอาจจะส่งท้ายว่า แล้วเจอกัน หรือ พรุ่งนี้เจอกัน เป็นต้น


ตัวอย่างบทสนทนา

คุณหลี่
: 张先生,你好
: zhang1 xian1 sheng1 , ni3 hao3
: จางเซียนเซิง หนีห่าว
: คุณจางครับ , สวัสดี

คุณจาง
: 你好,很久不见,你最近好吗?
: ni3 hao3 , hen3 jiu3 bu3 jian4 , ni3 zui4 jin4 hao3 ma1 ?
: หนีห่าว ,เหินจิ่วปู่เจี้ยน ,หนี่ จุ้ยจิ้น ห่าวมา
: สวัสดี ,ไม่เจอกันตั้งนาน ,คุณช่วงนี้สบายดีมั้ย

คุณหลี่
: 很好, 你呢?
: hen3 hao3 , ni3 ne?
: เหินห่าว ,หนี่เนอ
: สบายดี ,คุณล่ะ

คุณจาง
: 很好,谢谢
: hen3 hao3 , xie4 xie4
: เหินห่าว ,เซี่ยเซี่ย
: สบายดี ,ขอบคุณ


หมายเหตุ
คำอ่านภาษาไทยใต้ตัวอักษรเป็นเพียงการออกเสียงที่ใกล้เคียงเท่านั้น ซึ่งหากต้องการพูดออกเสียงภาษาจีนให้ชัด ต้องฝึกอ่านตัวอักษร โรมันพินอิน

0 comments