欢迎大家一起学习中文

ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิด ฝึกฝนวันละนิดความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินฝัน

การทักทาย แนะนำตัว เมื่อเจอกันครั้งแรก

การเจอกันครั้งแรก หรือกับคนที่เพิ่งรู้จักเป็นมารยาทสากลที่ต้องกล่าวสวัสดีทักทายกันก่อนด้วยประโยคง่ายๆ อย่างเช่น

你    好
nǐ    hǎo
หนี่ ห่าว  (ออกเสียงว่า หนี ห่าว)

ซึ่ง แปลว่าสวัสดีนั่นเอง ซึ่งจะใช้กับการทักทายบุคคลตัวต่อตัว แต่หากเป็นการแนะนำตัวต่อคนหมู่มาก หรือต่อหน้าคนเยอะๆ เราก็อาจใช้อีกคำหนึ่งแทน คือคำว่า

 大    家
dà    jiā
 ต้า  เจีย

ซึ่งแปลว่า ท่านทั้งหลาย หรือคุณทั้งหลาย
แทนคำว่า หนี่ ที่แปลว่า คุณ

大    家    好
dà    jiā    hǎo
ต้า  เจีย  ห่าว
สวัสดีท่านทั้งหลาย

เป็นต้น


นอกจากนี้เราอาจใช้คำอื่นเป็นคำทักทายแทนได้ เหมือนในภาษาไทยของเราที่ใช้คำว่า สวัสดี หรือตอนช่วงเช้าอาจจะใช้คำว่า อรุณสวัส ก็ได้


早    安
zǎo    ān
เจ่า  อัน
สวัสดีตอนเช้า


午    安
wǔ    ān
หวู่  อัน
สวัสดีตอนบ่าย


เป็นต้น

.................................................

หลังจากกล่าวสวัสดีทักทายกันแล้วก็ควรจะแนะนำตัวเองก่อนโดยเริ่มจากการแนะนำชื่อของเราต่อคนที่เราพูดด้วยว่า

我    名     字    叫 ...
wǒ  míng   zì    jiào ...
หว่อ  หมิง  จื้อ  เจี้ยว...
ฉันมีชื่อเรียกว่า ...


ซึ่งคำว่า 名  字 หมิง จื้อ แปลว่า ชื่อ นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น

我    名     字    叫    小    明
wǒ  míng   zì    jiào  xiǎo  míng
หว่อ  หมิง  จื้อ  เจี้ยว  เสี่ยว  หมิง
ฉันชื่อ เสี่ยวหมิง

การแนะนำชื่อตัวเองในภาษาจีน หากไม่เป็นทางการมากนัก สามารถพูดให้กระทัดรัดแบบนี้ก็ได้

我    叫 ...
wǒ   jiào ...
หว่อ เจี้ยว ...
ฉัน  ชื่อ ...

ตัวอย่างเช่น

我    叫    小    明
wǒ   jiào  xiǎo  míng
หว่อ  เจี้ยว  เสี่ยว  หมิง
ฉัน  ชื่อ เสี่ยว  หมิง

แบบนี้ก็ได้เช่นกันครับ เอาชื่อของเราใส่แทน เสี่ยวหมิง ได้เลยใครชื่ออะไรก็เอาไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับ ไม่ใช่เอาไปแนะนำตัวว่าชื่อเสี่ยวหมิงกันทั้งหมดล่ะ  -  -"

................................................

เมื่อแนะนำชื่อของเราแล้ว คู่สนทนาของเราอาจจะแนะนำชื่อของเขาบ้าง แต่ถ้าหากเขาไม่ได้แนะนำชื่อตอบมา เราก็อาจจะถามชื่อแซ่เขาได้เลย เช่น

 请    问    你    贵    姓
qǐng  wèn  nǐ    guì  xìng
ฉิ่ง    เวิ่น   หนี่   กุ้ย   ซิ่ง
ขออนุญาติถามนามสกุลของคุณ

หรือ

请     问    您    贵    姓
qǐng  wèn  nín  guì   xìng
ฉิ่ง    เวิ่น   หนิน กุ้ย   ซิ่ง
ขออนุญาติถามนามสกุลของคุณ

ซึ่งแปลง่ายๆให้ได้ใจความได้ว่า ขอถามหน่อยว่าคุณแซ่อะไร? นั่นเอง
ซึ่งคนจีนหากไม่ได้สนิทกันมากนักมักไม่นิยมเรียกชื่อตัวโดยตรง แต่จะเรียกนามสกุลแทน ถือเป็นการให้เกียรติและสุภาพมากกว่าเรียกชื่อ  
เช่นสมมติว่ามีคนชื่อ

杨    志    明
yáng  zhì  míng
หยาง  จื้อ  หมิง

เราอาจเรียกเขาว่า คุณหยาง, พี่หยาง หรือน้องหยาง แล้วแต่ว่าจะมีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร

杨     先     生
yáng  xiān shēng
หยาง  เซียน เซิง
คุณหยาง (ผู้ชาย)

杨      小      姐
yáng  xiǎo    jiě
หยาง  เสี่ยว  เจ่
คุณหยาง (ผู้หญิง)杨    哥
yáng  gē
หยาง เกอ
พี่หยาง (ผู้ชาย)

杨      姐
yáng   jiě
หยาง  เจ่
พี่หยาง  (ผู้หญิง)

小    杨
xiǎo  yáng
เสี่ยว หยาง
น้องหยาง (เจ้าหยาง)

แต่หากเป็นคนใกล้ชิด หรือเป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการนัก อาจจะใช้คำถามแบบเป็นกันเองมากขึ้นคือถามชื่อตัวเขาเลยก็ได้เช่น

你    叫    什    么    名    字
nǐ    jiào  shén  me  míng  zì
หนี่  เจี้ยว  เสิ่น  เมอ  หมิง  จื้อ
คุณชื่ออะไร

หรือถามง่ายๆว่า

你    叫    什    么    名
nǐ    jiào  shén  me  míng
หนี่  เจี้ยว  เสิ่น  เมอ  หมิง
คุณชื่ออะไร

ก็ได้เช่นกัน
.............................................................................

หลังจากนั้นจะสนทนาอะไรกันต่อก็แล้วแต่สะดวกครับ ^ ^

..............................................................................

ตัวอย่างบทสนทนา

你    好
nǐ    hǎo
หนี่  ห่าว
สวัสดี

我    叫 มาลี
wǒ   jiào  มาลี
หว่อ  เจี้ยว มาลี
ฉันชื่อมาลี

你    叫    什    么    名 ?
nǐ    jiào  shén  me  míng 
หนี่  เจี้ยว  เสิ่น  เมอ หมิง ?
คุณชื่ออะไร ?

我    叫    小    陈
wǒ   jiào  xiǎo  chén
หว่อ  เจี้ยว  เสี่ยว  เฉิน
ฉันชื่อเสี่ยวเฉิน

很    高    兴    认    识    你
hěn  gāo  xìng  rèn  shí   nǐ
เหิ่น  เกา   ซิ่ง    เริ่น   สื่อ  หนี่
ยินดีอย่างยิ่งที่ได้รู้จักคุณ (ยินดีที่ได้รู้จัก)


............................................................0 comments